przem
Waga 100,3 na 84,1 kg
Tkanka tłuszczowa 27,1 na 15,9 %
Obwód pasa 108,5 na 93 cm
Obwód bicepsa 37 na 35 cm
Czas realizacji 5 miesięcy